Týden rané péče® je každoroční osvětová kampaň Společnosti pro ranou péči, která spojuje poskytovatele rané péče v České republice, aby oslovili co nejširší veřejnost v rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané péči pro tyto rodiny. Letošní kampaň proběhne v termínu 15. – 21. května 2023.

Pro 16. ročník kampaně jsme zvolili motto „Stavíme mosty“ odkazující na letošní cíle kampaně, jimiž je hledání cest v mezioborové spolupráci napříč příbuznými resorty sociální práce, speciální pedagogiky a lékařství, dále propojování rodin dětí s postižením se službou a s jinými rodinami a rovněž informování laické i odborné veřejnosti o možnostech podpory rodin dětí s postižením.

Cílem rané péče je, aby rodina dítěte s postižením žila plnohodnotný, běžný život a měla rovnocenný přístup ke všem životním příležitostem jako kdokoli jiný.

Záštitu převzali:

Asociace rané péče ČR – záštita

Nadace Leontinka – záštita

Nadace rodiny Vlčkových – záštita

Nadační fond Českého rozhlasu a Světluška – záštita